Điều Khoản Sử Dụng chiasenhac.us

Chiasenhac.us (CSN.US) là wapsite/website nghe nhạc trực tuyến miễn phí chất lượng cao!

Mọi nội dung trên website được sưu tầm từ internet (từ các website khác)!
Chiasenhac.us không lưu trữ bất cứ dữ liệu nào trên website! Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên website!

Chiasenhac.us không chấp nhận & chịu trách nhiệm bất kỳ việc sử dụng website những việc sau:

  • Nghiêm cấm chia sẻ những nội dung chống phá nhà nước trên site.
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
  • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
  • Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
  • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
  • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
  • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
  • Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chiasenhac.us.
  • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.